test
Order Activate kit Log in
English
/!\
You are visiting Gutfeeling Labs with an outdated browser

In order for our website to function properly, we kindly ask you to update your browser or use a different one. Read more here

Användarvillkor

Immateriella rättigheter 

Innehåll på webbplatsen och dess tjänster inklusive texter, bilder, filer, logotyper etc. ägs och/eller används med tillåtelse av Gutfeeling Labs AB. Allt innehåll på webbplatsen omfattas av lagen om immateriell egendom. Det är förbjudet att utan samtycke från Gutfeeling Labs AB kopiera eller använda hela eller delar utav innehållet i kommersiella syften. 

Ansvarsfriskrivning

All information på webbplatsen och information som ges i samband med våra tjänster är enbart för informationsändamål och ersätter varken besök hos en eller flera vårdinstanser, behandling och/eller diagnos som ges utav sjukvården. Genom att använda vår webbplats dess information och/eller våra tjänster godkänner du dessa villkor. 

Gutfeeling Labs AB frånsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella kostnader, utgifter, förluster eller skador (direkta eller indirekta) som orsakas av eller som uppkommer genom förlitan på informationen som erhålls via vår webbplats eller i samband med nyttjandet utav våra tjänster. 

Innehåll kan ändras 

Gutfeeling Labs AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen på alla sätt, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst, utan föregående meddelande och kan inte ställas till svars för sådan ändring.